Samen sterk door doelgerichte talentontwikkeling. Speciaal door Onderbouwd, IPC-onderwijs en NT2.
Het onderwijs in de groepen 1 en 2

In de groepen 1 en 2 staat het spelend leren centraal.
Bij de jongste kleuters gaat het in de eerste plaats om het wennen aan het naar school gaan. Bij het ene kind verloopt dit snel, bij het andere minder snel. 
 
We hanteren bij de jongste kleuters bij de start in groep 1 het kindvolgende onderwijs. Dit houdt in dat de 4-jarige kleuters die net op school zijn de eerste 2 maanden voor zover mogelijk binnen het groepsproces vooral zelf ontdekkend de klas kunnen verkennen. Na de gewenningsperiode gaan we over op het ontwikkelingsgericht onderwijs ofwel basisontwikkeling. 

Uitgangspunten van basisontwikkeling zijn: betrokkenheid, betekenisvol leren en het uitdagen en stimuleren van kinderen om nieuwe ontwikkelingsstappen te zetten. Het eigen karakter van onderwijs aan jonge kinderen wordt in ontwikkelingsgericht leren benadrukt. Het onderwijs moet aansluiten bij de persoonlijkheid en ontwikkeling van het kind. 

De leerkracht bekijkt of de leerlingen voldoende profiteren van het onderwijsaanbod. Als dit niet het geval is zal de leerkracht het onderwijsaanbod zodanig aanpassen dat elk kind zich kan ontwikkelen. 
  
Er wordt veel aandacht besteed aan de basisbehoeften; het nieuwsgierig zijn, het emotioneel vrij zijn en het hebben van zelfvertrouwen. Psychische en lichamelijke ontwikkeling van het kind vormen één geheel en maken samen deel uit van een brede ontwikkeling. Door thematisch te werken sluiten we aan bij de belevingswereld van het kind. Bepaalde vaardigheden zoals namen van kleuren en vormen worden dan ook niet afzonderlijk aangeleerd, maar worden in een breed verband aangeboden. Kinderen in de bouwhoek die samen een kasteel bouwen zijn bv ook bezig met taalontwikkeling. Zo zijn kinderen ongemerkt bezig met hun ontwikkeling op de verschillende leer- en vormingsgebieden.

Daarnaast komt in groep 2 het accent steeds meer te liggen op activiteiten die voorbereiden op het lezen, rekenen en schrijven in groep 3.