Samen sterk door doelgerichte talentontwikkeling. Speciaal door Onderbouwd, IPC-onderwijs en NT2.


Onderbouwd: ons onderwijs leerpakket voor de groepen 1 en 2.

We werken op de Driepas al enkele jaren met Onderbouwd.
Dit is een nieuwe kleutermethode gebaseerd op de kerndoelen en uitgaat van het doelgericht spelend leren. Met Onderbouwd wordt geleerd op een kleutereigen manier! Door middel van het spelen van een spel worden de leerdoelen behaald.
De methode bestaat uit diverse handpoppen die wonen in de taalvilla of de rekenflat. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van een verteltheater, een persoonlijke registratiekaart voor elk kind (waardoor het kind eigenaar is van zijn eigen leerproces) en een online registratiesysteem waardoor het kind gedurende de hele kleuterperiode gevolgd wordt in zijn ontwikkeling.

Leren in drie stappen
Tijdens de instructiemomenten in de kring wordt gebruik gemaakt van het Klassepakket, waarin de kinderen door middel van poppenspel op een pedagogisch veilige manier worden geïnstrueerd. Tijdens de werkles worden de ontwikkelingsmaterialen ingezet die aansluiten bij de kerndoelen.
Zowel bij de instructie als bij de verwerking wordt gebruik gemaakt van de meervoudige intelligentie (het leren op verschillende manieren). Tot slot wordt het spel geëvalueerd door de leerkracht en het kind zelf, met behulp van de stempels en de sticker op de registratiekaart. Deze manier van werken wordt ook wel het "drieslag leersysteem" genoemd.

Leerstap 1: introductie in de grote kring
Een kind reageert op alle prikkels om zich heen. Zo blijkt een kind af te dwalen als het niet binnen circa 18 seconden emotioneel gemotiveerd is om de aandacht bij de les te houden. Het Onderbouwd Klassepakket speelt hier op in met spannende en grappige gebeurtenissen waarbij de volgende materialen worden ingezet:
  • Fred van de rekenflat bij rekenen
  • Villa letterpret bij taal
  • Verteltheater bij woordenschat
  • Praatstoel bij communicatie
  • Handomdraai bij motoriek
 
Leerstap 2: verwerking in kleine groepen
Hierbij wordt gebruik gemaakt van ontwikkelingsmaterialen waarbij de principes van coöperatief leren en meervoudige intelligentie ingezet worden.

Leerstap 3: individueel toetsmoment
Doordat in het systeem elk ontwikkelingsspel is voorzien van een duidelijk leerdoel, kan het spel als flexibel evaluatiemiddel worden gebruikt. De evaluerende stap staat op de leerkaart aangegeven.
Het unieke registratiesysteem van Onderbouwd geeft kinderen de mogelijkheid hun eigen vorderingen bij te houden. Voor elk behaald doel kan een kind een stempel plaatsen op de registratiekaart. Wanneer alle subdoelen die horen bij een bepaald ontwikkelingsdoel afdoende zijn behaald wordt als beloning de leerdoel sticker op de kaart geplakt.