Samen sterk door doelgerichte talentontwikkeling. Speciaal door Onderbouwd, IPC-onderwijs en NT2.
Taalontwikkeling en beginnende geletterdheid

De taalontwikkeling is een veelomvattend gebied in de groepen 1 en 2. Taal en denken zijn niet los van elkaar te zien, ze gaan samen en bevorderen elkaar. De kleuters doen veel ervaring op door spelend met allerlei dingen bezig te zijn. In tal van activiteiten speelt taal een belangrijke rol. Elk kind ontwikkelt zijn eigen taalbeheersing en taalgebruik. Dagelijks zijn we in de kleutergroepen bezig met taalspelletjes, versjes opzeggen, voorlezen, vertellen, raadseltjes, rijmen, poppenkast, kringgesprek, werken met ontwikkelingsmaterialen en werken in de lees-schrijfhoek.

Onze methode Onderbouwd is hierbij leidend. De kleuters krijgen uiteraard hulp bij het leren van alle vaardigheden die ze nodig hebben om goed te kunnen starten met het leesproces. Deze hulp wordt geboden door onderstaande bewoners van Villa Letterpret en hun vrienden.

Kletskous
- durven praten/ communiceren in de groep

Wim de woordspin                              
-
uitbreiding woordenschat  
 
Ed met de rijmpet
- eindrijm herkennen
- eindrijm toepassen

Mollie de mol
- woorden in klankgroepen verdelen
- klankgroepen samenvoegen tot woorden

Arie de letterkanarie
- letters herkennen
- letters benoemen

Hak en Plak
- woorden in letters verdelen
- van losse letters woorden maken

Tante Truus
- verschillen horen en zien in zinnen,
  woorden en letters