Samen sterk door doelgerichte talentontwikkeling. Speciaal door Onderbouwd, IPC-onderwijs en NT2.
Sociaal-emotionele ontwikkeling

We willen bevorderen dat kinderen zich ontwikkelen tot sociaal vaardige, betrokken en zelfstandige volwassen.
We volgen de sociaal emotionele ontwikkeling van de kleuters met aspecten van het KIJK! Leerlingvolgsysteem, Leefstijl en Onderbouwd. We kijken daarbij naar de volgende 3 onderdelen:

het zelfbeeld
- erkennen van eigen gevoelens en van anderen
- onderscheiden van emoties (boos, blij, bang, verdrietig, enz.)
- besef dat mensen kunnen verschillen in wat ze denken, willen en doen

de relatie met volwassenen
- ontwikkeling van een sterke betrokkenheid op de leerkracht tot meer zelfstandigheid

de relatie met andere kinderen
- van naast elkaar spelen tot samenspel en vriendschap
- rekening houden met anderen
 
Daarnaast werken we volgens de uitgangspunten van de preventieve aanpak Schoolwide Positive Behavior Support (SWPBS). Met SWPBS - kort PBS - richten wij ons op het bevorderen van gewenst gedrag van alle leerlingen binnen de school. Goed gedrag kun je leren!
Middels een schoolbrede aanpak wordt:
  • gewenst gedrag  eenduidig actief aangeleerd
  • adequaat gedrag eenduidig positief bekrachtigd
  • bij ongewenst gedrag eenduidige consequenties
Op deze manier creëren wij een veilig en positief schoolklimaat die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt.