Welkom Vertrouwen Samenwerken Doelgericht
Met de wereld aan je voeten, je horizon verbreden!

Wereld van verschillen

Nieuw in Nederland. Ondergedompeld in de Nederlandse taal, vele uren per week. Dat overkomt de kinderen die nieuw zijn in Nederland. Taal is de sleutel tot schoolsucces. Taal is overal. Woorden zijn de dragers van betekenissen en nemen een cruciale positie in bij de kennisoverdracht in het onderwijs en zijn van  groot belang binnen de sociale communicatie.
 
Dit bepaalt de identiteit van de Taalschool van OBS De Driepas in de gemeente Echt-Susteren. OBS De Driepas Taalschool verzorgt sinds 1995 in opdracht van de gemeente Echt-Susteren in eerste aanvang, onderwijs aan leerlingen die woonachtig zijn in het Asielzoekerscentrum Echt (AZC). Inmiddels verzorgt de Taalschool onderwijs aan een zeer diverse populatie. Een populatie en locatie met een geheel eigen kleur!

Doelgroep
Onze doelgroep bestaat voornamelijk uit:
  • Asielzoekers woonachtig in het AZC binnen de gemeente Echt-Susteren
  • Nieuwkomers uit de gehele regio
  • Gezinsherenigers uit de gehele regio

Kenmerkend voor de anderstalige kinderen die de Taalschool bezoeken is, dat zij specifiek Nederlands taalaanbod nodig hebben. Een gespecialiseerd onderwijsteam geeft het eerste taalbad vorm. Hiermee streven we ernaar dat kinderen in maximaal 2 jaar voldoende Nederlandse taal verworven hebben, om vervolgens te kunnen instromen in een reguliere school.
Dit onderwijs vindt plaats op de Taalschool op het AZC én er is een taalklas voor kleuters op de Hoofdlocatie van De Driepas gevestigd.


"Tell-me" voor en over kinderen in asielzoekerscentra
Op www.tell-me.nl vinden kinderen, ouders, professionals en geïnteresseerden informatie over alles wat van belang is in het leven van een kind in een asielzoekerscentrum. Het is de eerste website in Nederland die asielzoekerskinderen centraal stelt. In woord en beeld wordt niet alleen algemene informatie gegeven die voor hen belangrijk is, maar ook heel specifieke.
Zo is er voor elk AZC een antwoord te vinden op de vraag of er speciale activiteiten voor kinderen in de buurt zijn, waar het dichtstbijzijnde zwembad is en of er bijvoorbeeld een bus in de buurt is. Bovendien kunnen kinderen op de site over uiteenlopende onderwerpen vragen stellen aan deskundigen én kunnen ze met elkaar praten op een forumpagina.