Samen sterk door doelgerichte talentontwikkeling. Speciaal door Onderbouwd, IPC-onderwijs en NT2.

Wereld van verschillen

Nieuw in Nederland. Ondergedompeld in de Nederlandse taal, vele uren per week. Dat overkomt de kinderen die nieuw zijn in Nederland. Taal is de sleutel tot schoolsucces. Taal is overal. Woorden zijn de dragers van betekenissen en nemen een cruciale positie in bij de kennisoverdracht in het onderwijs en zijn van  groot belang binnen de sociale communicatie.
 
Dit bepaalt de identiteit van de Taalschool van obs De Driepas in de gemeente Echt-Susteren. Obs De Driepas Taalschool verzorgt sinds 1995 in opdracht van de gemeente Echt-Susteren in eerste aanvang, onderwijs aan leerlingen die woonachtig zijn in het Asielzoekerscentrum Echt (AZC). Inmiddels verzorgt de Taalschool onderwijs aan een zeer diverse populatie. Een populatie en locatie met een geheel eigen kleur!

Doelgroep
Onze doelgroep is voornamelijk gericht  op 3 groeperingen:
  • Asielzoekers, woonachtig in het asielzoekerscentrum van de gemeente Echt-Susteren
  • Nieuwkomers, statushouders en arbeidsmigranten uit de gehele regio.
  • Gezinsherenigers, uit de gehele regio. 
Enkele leerlingen hebben soms al (Westers) onderwijs  gehad,  echter  vanuit de huidige populatie hebben onze  leerlingen nauwelijks school of onderwijs genoten en zijn dus voornamelijk niet-Nederlands sprekend.

De nieuwkomers verblijven gemiddeld 1 tot 2 jaar op onze school, afhankelijk van hun achtergrond en mogelijkheden. Voor de asielzoekersleerlingen  is vaak geen termijn aan te geven en kampen we met een grote variatie van leerlingen die instromen en binnen een korte tijd weer uitstromen. Dit brengt veel beweging maar vaak ook veel beroering met zich mee, door de vele traumatische gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden en de onzekere factoren die deze leerlingen mee dragen.
Dit vraagt een groot aanpassingsvermogen en flexibiliteit van allen die hierbij betrokken zijn, maar is tevens een grote en vooral mooie uitdaging.

"Tell-me" voor en over kinderen in asielzoekerscentra
Op www.tell-me.nl vinden kinderen, ouders, professionals en geïnteresseerden informatie over alles wat van belang is in het leven van een kind in een asielzoekerscentrum. Het is de eerste website in Nederland die asielzoekerskinderen centraal stelt. In woord en beeld wordt niet alleen algemene informatie gegeven die voor hen belangrijk is, maar ook heel specifieke.
Zo is er voor elk azc een antwoord te vinden op de vraag of er speciale activiteiten voor kinderen in de buurt zijn, waar het dichtstbijzijnde zwembad is en of er bijvoorbeeld een bus in de buurt is. Bovendien kunnen kinderen op de site over uiteenlopende onderwerpen vragen stellen aan deskundigen én kunnen ze met elkaar praten op een forumpagina.