Welkom Vertrouwen Samenwerken Doelgericht
Met de wereld aan je voeten, je horizon verbreden!

Organisatie en onderwijs

Gezien de etnische achtergrond van de doelgroep wordt er veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van Nederlandse  taal en taalvaardigheden.

De locatie is gehuisvest op het terrein van het COA (Centraal Opvang Asielzoekers). Nieuwkomers uit de regio worden  vervoerd naar onze locatie. Een en ander is sterk afhankelijk van de mogelijkheden en regelgeving binnen de gemeenten waar de leerlingen  ingeschreven staan. Meer informatie over de opvang van Asielzoekers kunt u vinden op de website van het COA.

Wanneer een leerling onderwijs wil volgen op onze school, voeren we eerst een intakegesprek. Hierin worden alle belangrijke en noodzakelijke onderwerpen besproken. De taal is vaak een aandachtspunt en vraagt om vertaling door eigen mensen, een vertaalapp of een tolk.

Hierna vindt een kennismakingsronde plaats met de leerkrachten op de locatie. Voor alle betrokkenen elke keer weer spannend. Na instroom binnen onze organisatie, nemen wij de instroomtoetsen af, vanaf groep 3, waarna we kunnen bepalen welk aanbod het meest geschikt en passend  is voor onze nieuwe leerling.
Wij bieden passend onderwijs aan door het onderwijsaanbod op 3 niveaus te verzorgen voor alle vakonderdelen waarbij we groepsoverstijgend werken.
We werken met een duidelijk herkenbaar en gestructureerd bordmanagement, ingesteld door de gehele school. Dit is de kapstok voor onze leerlingen. Ook voorzien we maatwerk binnen de zelfstandige weektaken en de huiswerktaken.
De mogelijkheden van onze leerlingen proberen we zo volledig mogelijk te ontwikkelen binnen een sociaal en veilig schoolklimaat.
Binnen onze organisatie maken we veel gebruik van coöperatieve werkvormen. Hiermee bewerkstelligen wij interactiemogelijkheden om onderwijsontwikkeling naar een hoger niveau te begeleiden. Leerkrachtvaardigheden spelen hierbij een grote rol.