Welkom Vertrouwen Samenwerken Doelgericht
Met de wereld aan je voeten, je horizon verbreden!

Kenmerken

Wat zijn kenmerken voor een taalschool en het leren van Nederlands als tweede taal?
 • Door jarenlange ervaring en onderwijskundige ontwikkelingen en aanpassingen heeft het team zich ontwikkeld naar een hoog expertiseniveau van pedagogisch en didactisch handelen.
 • Met betrekking tot uitbreiding van onze taalexpertise zijn momenteel 3 leerkrachten in opleiding tot NT2-leerkracht.
 • NT2-leerders hebben meer tijd en aandacht nodig voor woordenschatontwikkeling. Hiervoor hebben wij binnen onze school een eigen concept ontwikkeld. 1001 woorden zijn in beeld gebracht om leerlingen vanuit actieve-passieve  taalonderdelen naar de uitbreiding van woordenschatontwikkeling te begeleiden en woordbegrippen uit te breiden van de Nederlandse taal. Met dit concept is het ons gelukt om leerlingen snel deel te laten nemen aan de instructiemomenten binnen de eigen niveau groep.
 • Het eerste aanbod van woordenschatontwikkeling vindt plaats binnen de schakelklas. Elke 6 weken wordt bekeken welk aanbod het meest passend is  voor onze leerlingen.
 • Binnen onze school hebben we alles "gelabeld" met woorden. Vaak weten leerlingen wel wat het is, maar kunnen zij het Nederlandse woord ervoor niet benoemen. Zo worden de Nederlandse woorden in een context aangeboden en ontdekt. 
 • Woordenschat dient eerst gericht te zijn op receptieve vaardigheden, in de eerste fase (stille periode). Leerlingen moeten eerst wennen aan de gehele structuur, maar krijgen ondertussen wel belangrijke en nuttige informatie. Het actief produceren komt in een volgende fase.
 • Leerkrachten dienen de aandacht te richten op betekenis onderscheidende klanken en klankverschillen. Gezien de diversiteit van onze populatie  ontstaan hierin veel verschillen en dienen we als leerkracht hiervan bewust te zijn en te blijven.
 • NT2-leerlingen moeten meer leerstof krijgen, ze moeten meer inhalen, ze hebben meer ondersteuning nodig in de vorm van opnemen, uitdiepen en herhalen. De school is vaak voor de NT2-leerlingen de enige plek waar ze de Nederlandse taal aangeboden krijgen.  Er zijn grote verschillen in taalcontacten met NT2- en NT1-leerders.
 • Woordbegrip en woordbetekenis dienen daardoor meer en grote aandacht te krijgen
 • Aandacht voor taalonderdelen als morfologie, syntaxis, etc en taalvaardigheden zoals luisteren, spreken, lezen en schrijven.
 • Aandacht voor inhoud van de taal inbrengen, betekenis en functies van taaluitingen aandacht geven.
Dit zijn enkele kenmerkende onderdelen waaraan wij binnen onze organisatie aandacht geven om kwaliteit te kunnen garanderen. Naast de taalonderdelen nemen de leerlingen deel aan de overige vakonderdelen zoals rekenen, schrijven, spelling etc.
We zoeken naar veel vormen en manieren om boeiend onderwijs voor onze leerlingen te verzorgen. Door de duidelijke aanpak en herkenbare structuur is het mogelijk om met zo veel nationaliteiten een mooie en kleurrijke groep te vormen, waar een respectvolle mentaliteit en benadering aanwezig is. De opbrengsten die we samen hebben behaald zijn ook door de onderwijsinspectie erkend.

Het moge duidelijk zijn dat het niet altijd makkelijk is, zowel voor onze leerlingen als voor de mensen die er werken. De vele wisselingen  en toekomstperspectieven van onze leerlingen maken het vaak zwaar en emotioneel beladen.
Ondanks dat blijft de motivatie en de energie hoogtij vieren. Iets wat onze leerlingen heel hard nodig hebben. Mensen om hen heen die zich willen inzetten om hen te laten integreren binnen de Nederlandse maatschappij, waarbij taal de sleutel is.